Mätiku talul on nüüd robotlaut

pajumäe talu robotlaut

FOTO: Kaul Nurm

Pärnumaal, Oidrema külas oli 28. juunil põhjust pidu pidada – Mätiku talu pere avas
pidulikult 150-le mahedalt peetavale lüpsilehmale ning lisaks noorkarjale mõeldud lauda.
Tegu on Eesti esimese spetsiaalselt robotlüpsi jaoks ehitatud mahelaudaga. Kuigi üks
lüpsirobotitega mahelehmade laut on Eesti kagunurgas ettevõttel Lõunapiim juba aastast
2016, on tolle lauda puhul tegu renoveeritud vana kolhoosiaegse laudahoonega.

Ettevõtte juht Helga Pikkmets selgitab, miks oli vaja uut lauta ja millised on tulevikuplaanid:
Juba hulk aastaid tagasi oli perel selge, et 2001. aastal ehitatud vabapidamisega külmlaut kipub väikeseks jääma, samuti ei rahuldanud lüpsisüsteem. Hetkel küll tööjõudu jagub, aga kahjuks pole meist keegi igavene. Nähes teisi talusid, kes on läinud üle robotlüpsile, saime kindlust, et teeme õige valiku. Vanasse lauta robotlüpsisüsteemi üles panna ei olnud mõttekas, samuti oleks takistuseks olnud vana lauda asukoht, sest selle ümber pole karjamaid. Peamine soov oli jätkata mahetootmisega ja seetõttu tuli projekteerida laut asukohta, kus saaks tagada ligipääsu karjamaadele. Tegime plaanid valmis ja taotlesime investeeringutoetust. Kui aga PRIA 2015. aastal toetuse taotluse rahuldas, olid piimahinnad põhjas ja suur investeeringut ei olnud mõistlik ette võtta. Nii küsisimegi projektile pikendust, lootuses, et olukord paraneb. Ehitustööd käivitusid 2017. a sügisel ning kahe DeLavali lüpsirobotiga laut koos sõnniku- ja silohoidlatega valmis käesoleva aasta juuniks. Toetuse maht oli 0,5 mln eurot, kogu investeering 1,7 mln eurot. Lauda investeeringule lisaks tuli vahetada silo- ja sõnnikukäitlemise tehnoloogiat. Nüüd asume lehmi uue süsteemiga harjutama, samuti soovime lüpsikarja oluliselt suurendada – laut on ehitatud ju praegusest ligi kaks korda suurema arvu lehmade jaoks. Tulevikus on laudakompleksi juurde kavas ehitada ka meierei. Meie soovitus teistele ettevõtjatele: Kui enam vanaviisi jätkata ei jaksa, siis tuleb ise või targemate kaasabil otsida uusi paremaid lahendusi, hinnata riske ning plaanid sihikindlalt ellu viia. Niisama hädaldamine ei aita, tuleb tegutseda!

Mätiku talust

pajumäe talu robotlaut

FOTO: Kaul Nurm

Aivar ja Helga Pikkmets hakkasid talu pidama 1991. aastal, alustuseks oli karjas vaid kolm lehma ja põldu 10 hektarit. 2001. aastal alustati mahetootmisega ning suurendati kari 30-
pealiseks ning sealt edasi on oma juurdekasvu baasil lüpsilehmade arv kogu aeg suurenenud. Maad on kokku üle 400 hektari, lüpsilehmi on praegu ligi 80, lisaks noorloomad. Kultuurrohumaade kõrval hooldatakse ka pool-looduslikke kooslusi. Põldudel kasvatatakse peamiselt oma loomadele sööta. Suurimal pinnal kasvab kaer, on ka otra, nisu, rukist, uba ning rüpsi ja rapsi. Praegu juhib ettevõtet Helga ning tegemistesse on kaasatud kogu pere. Talu jaoks on rõõmustav areng ka see, et tänu Saaremaa Piimatööstusele on nüüd võimalik kogu mahedalt toodetud piim ka mahedana turustada ja saada selle eest hinnalisa. Siiani läks mahepiim paraku tavatööstusesse.
Peretütar Mirjam Pikkmets on endale vanemate naabrussesse rajanud oma kodu ja väikese talumeierei. Tema käe all valmivad oma talu piimast mahemärgiga piimatooted, mida võib juba leida mitmetest Pärnu kandi poodidestki – Pärnu taluturult ja Pärnamäe pagaripoest. Mirjam loodab, et kaugel pole aeg, mil uue lauda juurde valmib praegusest märksa suurem meierei.

Airi Vetemaa, Mahepõllumajanduse Koostöökogu